Transport zwłok z Berlina

Proces sprowadzenia zwłok osoby zmarłej z Berlina do Polski opiera się o ściśle określone procedury. Należy pozyskać odpowiednie dokumenty i załatwić formalności niezbędne aby transport odbył się zgodnie z prawem.

Sprowadzenie osoby zmarłej – formalności krok po kroku

Pierwszym niezbędnym krokiem przy transporcie zwłok z Belina do Polski jest zorganizowanie z Urzędu Stanu Cywilnego aktu urodzenia oraz aktu zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli dotyczy) na drukach międzynarodowych. W przypadku rozwodu, mimo adnotacji na akcie zawarcia związku małżeńskiego może być również potrzebny wyrok rozwodowy. Wynika to z faktu, iż Prawo jest inaczej interpretowane w zależności od odpowiednika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczech (Standesamt).

Po stronie niemieckiej należy uzyskać od lekarza kartę zgonu (Todesbescheinigung) wykluczającą chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu która niezbędna jest do uzyskania aktu zgonu (Sterbeurkunde). Potrzebny będzie również dokument potwierdzający tożsamość osoby zmarłej oraz pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy oraz podstawowe informacje o osobie zmarłej które nie są zawarte w oficjalnej dokumentacji tj. ilość potomstwa i ich dane, miejsce pochówku czy wyznanie.

Problem może pojawić się, gdy okoliczności śmierci nie są jasne bądź gdy zgon nastąpił w miejscu innym niż szpital. W tych przypadkach prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę/policję ustalające przyczyny zgonu i do momentu jego zakończenia ciało nie może zostać zwolnione aby przetransportować je do Polski. Zazwyczaj podczas dochodzenia należy wykonać drugie okazanie ciała do medycyny sądowej aby zasięgnąć opinii drugiego lekarza w celu ustalenia przyczyny zgonu.

W przypadku gdy przyczyną zgonu jest choroba zakaźna nie ma możliwości sprowadzenia ciała osoby zmarłej. Jest jedynie możliwość kremacji na terenie Berlina i transportu urny z prochami do Polski.

Na podstawie karty zgonu i aktu zgonu uzyskać należy również dokument Leichenpass wystawiany przez lokalne władze i który zezwala na przewiezienie osoby zmarłej do Polski. Aby uzyskać dokument należy przygotować osobę zmarłą do transportu zgodnie z wytycznymi rodziny co do ubrania, toalety pośmiertnej czy innych preferencji. Po stronie firmy pogrzebowej zajmującej się transportem zwłok z zagranicy pozostaje również obowiązek szczelnego zamknięcia wkładu trumny eksportacyjnej wraz z wystawieniem certyfikatu potwierdzającego zamknięcie.

Formalności w urzędach niemieckich należy załatwić osobiście, podczas odbioru osoby zmarłej na podstawie oryginalnych dokumentów.

Po stronie polskiej należy uzyskać pozwolenie na transport i pochówek we wskazanym przez rodzinę zmarłego cmentarzu z wskazaniem jego dokładnego adresu. Aby uzyskać pozwolenie należy przedłożyć akt zgonu i kartę zgonu wraz z tłumaczeniami przez tłumacza przysięgłego, upoważnienie od rodziny oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
Decyzja wydawana jest na podstawie powyższych dokumentów oraz opinii stacji sanitarno-epidemiologicznej stąd czas oczekiwania wynosi do 3 dni roboczych.

Ostatnim etapem pozyskiwania formalności jest uzyskanie zgody konsula na przetransportowanie osoby zmarłej do Polski. W wydziale konsularnym RP w Berlinie sprawdzane są wszystkie dokumenty pod względem poprawności danych jak: daty urodzenia, zgonu, adresy.
Po wydaniu zezwolenia wraz z kompletem dokumentacji można opuścić teren Niemiec.

Ile czasu trwa sprowadzenie zwłok z Niemiec do Polski?

W przypadkach gdy policja prowadzi śledztwo w sprawie ustalenia przyczyny zgonu czas całej procedury uzależniony jest od jej przebiegu jednak zazwyczaj oczekiwanie na zakończenie śledztwa trwa około tygodnia. Gdy zgon nastąpił z przyczyn jawnych bądź w szpitalu ustalenie przyczyny zgonu następuje bezpośrednio po.
Od momentu otrzymania zlecenia z informacją o możliwości odbioru zwłok czas realizacji to od 3 do 5 dni roboczych. Podczas określania czasu realizacji zlecenia należy wziąć pod uwagę czas na pokonanie odległości, zawiłość procedury pozyskiwania dokumentacji oraz sam fakt, że na zezwolenie należy oczekiwać do 3 dni roboczych.

Transport zwłok z Berlina

Transport zwłok z Niemiec to usługa świadczona przez nasz zakład pogrzebowy Anielski Orszak, który zajmuje się międzynarodowym transportem zmarłych. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprowadzeniu zwłok do Polski to prosimy o kontakt. W przypadku transportu zwłok z Berlina, istnieje wiele aspektów, które muszą zostać uwzględnione. Konieczne jest uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwolenia od odpowiednich organów na przewóz zwłok z Niemiec. Po zakończeniu usługi wystawiamy fakturę VAT, na podstawie której osoba uprawniona może otrzymać zasiłek pogrzebowy. Dzięki naszemu doświadczeniu, transport zwłok z Berlina może zostać zrealizowany w sposób profesjonalny, zapewniając rodzinom wsparcie w trudnym okresie po utracie bliskiej osoby.

Czy można otworzyć trumnę bliskiego przywiezioną z Berlina?

Zgodnie z przepisami, trumna zawierająca zwłoki przed rozpoczęciem podróży i przekroczeniem granicy musi być szczelnie zamknięta, aby zapobiec rozwojowi chorób zakaźnych. Otwarcie trumny jest niedozwolone i niemożliwe. Dlatego nasi pracownicy jeszcze przed szczelnym zamknięciem trumny robią zdjęcie zmarłemu. Warto jednak wspomnieć, że jeśli rodzina zdecyduje się na kremację zwłok, to trumna będzie musiała zostać otwarta bezpośrednio przed samym procesem spalenia.

Hamburg

Berlin

Kolonia

Monachium