Anielski Orszak

Transport zwłok z Hamburga

Sprowadzenie zwłok z Hamburga oraz okolicznych miejscowości takich jak: Schwerin, Lubeka, Brema, Kilonia, Szlezwik wymaga dużego nakładu wiedzy, doświadczenia oraz dobrej znajomości języka niemieckiego. O ile procedura może wydawać się podobna do tych w innych regionach Niemiec, o tyle w tym przypadku jest jedna, duża różnica.

Formalności niezbędne do transportu zwłok z zagranicy do Polski

Proces repatriacji osoby zmarłej należy zacząć od organizacji dokumentów urzędowych. Na wstępie po stronie Polskiej, z Urzędu Stanu Cywilnego musimy uzyskać odpis skrócony aktu urodzenia osoby zmarłej na druku międzynarodowym lub w wersji polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki. Jeśli osoba zmarła była w związku małżeńskim, należy również pozyskać odpis skrócony aktu zawarcia związku małżeńskiego, również w wersji międzynarodowej lub z tłumaczeniem. Jeśli osoba zmarła była rozwiedziona, niemiecki urząd stanu cywilnego (Standesamt), może od nas wymagać również wyroku rozwodowego – ten dokument wystawia sąd, który odpowiedzialny był za orzeczenie. Zazwyczaj na akcie zawarcia związku małżeńskiego jest adnotacja o rozwodzie, jednak w zależności od niemieckiego urzędu, taka informacja może być wystarczająca lub nie.

Aby zarejestrować zgon i uzyskać właściwy akt zgonu ze Standesamtu, będziemy dodatkowo potrzebować karty zgonu ze szpitala oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby zmarłej (dowód lub paszport). Tutaj sprawa może się skomplikować, ponieważ kostnice szpitalne często wysyłają kartę zgonu wraz z pozostałą dokumentacją pocztą do właściwego urzędu. Jeśli nie uda nam się uzyskać tych dokumentów bezpośrednio od kostnicy, okres oczekiwania na pocztę może trwać nawet tydzień. Jeśli sprawą zgonu zajmuje się miejscowa policja, niezbędne będzie dodatkowo uzyskanie właściwego dokumentu od policji lub medycyny sądowej zezwalającego na wywóz zwłok. Dużym problemem w Hamburgu oraz miejscowościach obok jest fakt, że nawet, kiedy złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, nie otrzymamy aktu zgonu natychmiastowo. Jest to ewenement w skali innych niemieckich landów. Na akt zgonu trzeba czekać od tygodnia, do nawet miesiąca i zostanie on do nas przesłany pocztą lub urzędnik poinformuje nas, kiedy będzie gotowy do odbioru osobistego. Zamiast tego w momencie rejestracji otrzymamy tymczasowy akt zgonu, na podstawie którego będziemy mogli uzyskać pozostałe dokumenty oraz dokonać pochówku w Polsce.

Kolejnym dokumentem niezależnie od tego, czy mamy właściwy akt zgonu (Sterbeurkunde) lub tymczasowy akt zgonu, jest Leichenpass. Przepustkę zwłok uzyskamy we właściwym urzędzie zdrowia na podstawie aktu zgonu i karty zgonu. Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty, urzędnik umówi się z nami na oględziny trumny, aby sprawdzić, czy metalowy wkład został prawidłowo zalutowany oraz czy spełnione są wszystkie wymogi prawne dotyczące przygotowania zarówno trumny, jak i samochodu do transportu.

Następny etap procesu repatriacji obejmuje pozyskanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski od właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego, na terenie którego odbędzie się pochówek. Decyzja wydawana jest w porozumieniu z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną na podstawie aktu zgonu z przyczyną zgonu lub karty zgonu zawierającej wykluczenie choroby zakaźnej lub obydwu dokumentów. Zaświadczenia jakie musimy przedłożyć opisane są bardziej szczegółowo w ustawie o cmentarzach i pochówkach. Na wydanie decyzji urząd ma maksymalnie 3 dni robocze.

Ostatni dokument, który uda nam się otrzymać na podstawie wszystkich już pozyskanych wcześniej zaświadczeń, to zgoda konsulatu w Hamburgu na przewóz zwłok do Polski. Po przedłożeniu oryginałów dokumentów, a następnie uiszczeniu opłaty konsularnej, Konsul wyda nam zaświadczenie „od ręki”.

Z tak przygotowaną teczką zawierającą całą dokumentację, możemy już bez problemu i zgodnie z prawem opuścić Niemcy i wjechać na teren Polski, aby dostarczyć wszystko do wybranego przez Państwa domu pogrzebowego.

Sprowadzenie ciała lub prochów zmarłego z Hamburga

Sprowadzenie ciała lub prochów zmarłego z Hamburga jest procesem, który wymaga dopełnienia odpowiednich procedur i formalności. Sprowadzenie ciała zmarłej osoby obejmuje przewóz zwłok w szczelnej trumnie lub urnie. Proces ten jednak musi rozpocząć się od załatwienia dokumentów i formalności związanych z przetransportowaniem ciała. W przypadku kremacji zwłok warto zdecydować się na przewóz zwłok z Niemiec do Polski, a następnie na kremację, co znacząco zmniejszy koszty samej kremacji. Sprowadzenie ciała lub prochów zmarłego z Hamburga znajomości przepisów, dbałości o szczegóły i szacunku dla zmarłego i jego rodziny.

Ile trwa transport zwłok z Hamburga?

Transport zwłok z Hamburga zazwyczaj trwa od 2 do 5 dni. Związany jest z procedurami formalnymi, które muszą zostać przeprowadzone przed przewiezieniem zmarłego do docelowego miejsca pochówku. Osoba zmarła na terenie Niemiec na życzenie rodziny może zostać poddana procesowi repatriacji (sprowadzenia do ojczyzny). W celu organizacji transportu zwłok zmarłego, warto skonsultować się z naszą firmą Anielski Orszak, która świadczy najwyższe usługami transportu zwłok.

Transport zwłok z Hamburga do Polski

Transport zwłok z Hamburga do Polski jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania różnych instytucji. To właśnie między innymi czas oczekiwania na dokumenty zależy od tego jak szybko uda się otrzymać zezwolenie na transport zmarłego z Niemiec.

Hamburg

Berlin

Kolonia

Monachium