Anielski Orszak

Transport zwłok z Kolonii

Sprowadzenie zwłok osoby zmarłej z Kolonii i okolic (Dusseldorf, Essen, Dortmund) do Polski to dosyć zawiła procedura. Wiąże się z pozyskaniem ogromnej ilości dokumentów i współpracą między zarówno niemieckimi, jak i polskimi urzędami.

Formalności niezbędne do sprowadzenia osoby zmarłej z Kolonii do Polski

Pierwszym niezbędnym etapem przy transportowaniu osoby zmarłej z Kolonii do Polski, jest pozyskanie właściwych dokumentów z Polski. Z Urzędu Stanu Cywilnego musimy uzyskać międzynarodowy odpis aktu urodzenia osoby zmarłej (lub polski wraz z tłumaczeniem przysięgłym). Kolejnymi aktami, które mogą być wymagane, to międzynarodowy odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku, gdy osoba zmarła była rozwiedziona, na takim akcie znajduje się zazwyczaj adnotacja z datą rozwodu. Zdarza się jednak, że urzędnik może wymagać od osoby aplikującej o przedstawienie wyroku rozwodowego, wystawionego przez sąd okręgowy w Polsce, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie w niemieckim urzędzie stanu cywilnego aktu zgonu (Sterbeurkunde). Na podstawie dokumentów pozyskanych w Polsce, karty zgonu wydanej przez lekarza stwierdzającego zgon oraz dokumentu tożsamości zmarłego, powinniśmy być w stanie zarejestrować zgon i pozyskać niemiecki akt zgonu.

Może zdarzyć się również, że osoba zmarła nie jest zwolniona z powodu trwającego śledztwa. W zależności od tego, czy zgonem zajmowała się policja, czy ciało zostało przetransportowane do medycyny sądowej celem przeprowadzenia autopsji, urząd może wymagać adekwatnych dokumentów z każdej z tych instytucji.

Na podstawie aktu zgonu należy uzyskać kolejny dokument, paszport zwłok (z niem. Leichenpass). Jest to dokument potwierdzający, że ciało wraz z trumną zostały odpowiednio przygotowane do transportu, że w trumnie nie znajduje się nic po za ciałem oraz stwierdza, że władze lokalne nie mają żadnych przeciwskazań do zwolnienia ciała i wywozu po za teren Niemiec. Do uzyskania tego dokumentu niezbędny nam będzie niemiecki akt zgonu oraz niemiecka karta zgonu. W zależności od przypadku, urząd zdrowia może również wymagać dokumentów wymienionych w punkcie wyżej. Ponadto biorąc pod uwagę, że zgonem mogła zajmować się policja śledcza, urząd zdrowia może wymagać, aby przed wydaniem takiego zaświadczenia, zobaczyć osobę zmarłą ostatni raz przed zamknięciem trumny (lutowaniem), jest to tzw. drugie okazanie ciała.

Mając już kompletną dokumentację po stronie urzędów niemieckich, możemy zająć się pozyskaniem zgody po stronie Polskiej. Na podstawie karty zgonu uzyskujemy zezwolenie na transport i pochówek z urzędu miasta lub starostwa powiatowego w Polsce. Aby uzyskać pozwolenie należy przedłożyć dokumenty takie jak: akt zgonu z przyczyną zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon i wykluczający chorobę zakaźną. Urząd ustawowo ma 3 dni robocze na wydanie takiej decyzji, ponieważ opiera się ona o opinię stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ostatnim krokiem niezbędnym, aby cały proces transportu osoby zmarłej z Kolonii do Polski przebiegł zgodnie z prawem, jest pozyskanie zaświadczenia od Polskiego Konsulatu w Niemczech. Takie zaświadczenie wydawane jest w oparciu o uzyskane wcześniej dokumenty, tj. akt zgonu i Leichenpass. Ponadto Konsul wymaga także zaświadczenia o szczelnym zamknięciu trumny lub urny (wydawane przez dom pogrzebowy) i upoważnienia od rodziny osoby zmarłej. Po sprawdzeniu dokumentacji i uiszczeniu opłaty w wysokości 50 euro konsul wydaje zezwolenie na przewiezienie osoby zmarłej do Polski.

Ile czasu trwa cały proces sprowadzenia osoby zmarłej do Polski?

Cała procedura jest dość zawiła, jednak dzięki sprawnej organizacji pracy pod kątem logistycznym, uzyskanie kompletu dokumentów niezbędnych do przewiezienia osoby zmarłej z Kolonii do Polski trwa od jednego dnia roboczego.

Jak przewieźć urnę z prochami z Kolonii do Polski?

Aby przewieźć urnę z prochami z Niemiec do Polski, warto skorzystać z profesjonalnych usług międzynarodowego transportu zwłok – Anielski Orszak. W przypadku, gdy kremacja osoby zmarłej odbyła się na terenie Niemiec, a prochy mają zostać sprowadzone do Polski – trumna nie jest wymagana. Prochy zmarłego do Polski zostaną przetransportowane w specjalnej urnie. Mimo to konieczne jest posiadanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy. Po dotarciu na teren Polski, urna zostanie dostarczona do wskazanego przez rodzinę miejsce pochówku.

Kto pokrywa koszt transportu zwłok z Kolonii?

Koszt przewozu zwłok z Niemiec do Polski zazwyczaj spada na rodzinę zmarłego. Jednakże, jeśli osoba zmarła na terenie Niemiec, a w ubezpieczeniu podróży miała zagwarantowany transport medyczny to towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało obowiązek pokryć koszty związane z transportem zwłok z Niemiec. Również, jeśli zgon nastąpił podczas wyjazdu służbowego, wówczas koszty transportu mogą być pokryte przez pracodawcę.

Hamburg

Berlin

Kolonia

Monachium