Transport zwłok z Monachium

W związku z tym, że najwięcej Polaków zamieszkuje lub tymczasowo przebywa na terytorium Niemiec, szczególnej uwagi wymaga tryb sprowadzenia zwłok z Niemiec do Polski.
W stolicy Bawarii procedura repatriacji ciała jest zawiła oraz czasochłonna.

Transport zwłok z Monachium – formalności

W pierwszej kolejności udajemy się do urzędu stanu cywilnego gdzie na podstawie wymaganych dokumentów urzędnik sporządza akt zgonu. Dokumenty, które niezbędne są do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego to m.in.: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim czy karta zgonu wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon.

W przypadku transportu ciała w trumnie do Polski musimy uzyskać pozwolenie z niemieckiego urzędu zdrowia na wywóz ciała z terytorium Niemiec tzw. Leichenpass (zezwolenie na przewiezienie zwłok).

Z kolei w przypadku kremacji na terenie Niemiec i transportu urny do Polski należy okazać tzw. Einäscherungsbescheinigung (akt kremacji), który powinien zawierać niezbędne informacje o osobie zmarłego. Ostatnim wymaganym dokumentem jest tzw. ärztliche Bescheinigung über Todesursache (świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu) informujące, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną. W przypadku potrzeby lub chęci wykonania kremacji na terytorium Niemiec możemy zająć się całą procedurą na miejscu.

Dodatkowo na terenie Bawarii, zamknięcie trumny musi odbyć się pod nadzorem i w obecności urzędnika który poświadcza pisemnie zamknięcie trumny zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami. Trumna jest szczelnie zamknięta oraz zaplombowana. Z tego tytułu zazwyczaj jest pobierana opłata w wysokości 200 euro.

Po stronie polskiej należy uzyskać zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta – z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy; odpis aktu zgonu (niem. Sterberurkunde/Auszug aus dem Sterbeeintrag) lub ewentualnie innego dokumentu stwierdzającego zgon np. zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, że wystawienie aktu zgonu nie było możliwe (niem. Bescheinigung über die Zurückstellung einer Sterbeurkunde).

Końcowym etapem formalności jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przez polski urząd konsularny, za wydanie którego obowiązuje opłata konsularna w wysokości 50 euro. W celu uzyskania powyższego zaświadczenia konsulowi należy przedłożyć wszystkie wymienione wyżej dokumenty.

Ile czasu zajmuje sprowadzenie zwłok z Monachium?

Czas transportu zwłok z Monachium zazwyczaj wynosi od 2 do 5 dni. Proces sprowadzenia zwłok osoby zmarłej z Niemiec wymaga załatwienia wszelkich formalności związanych z transportem zwłok oraz zorganizowania ich przewozu. Warto do tego celu skorzystać z usług naszej firmy Anielski Orszak, która zajmuje się świadczeniem usług międzynarodowego transportu zwłok z Niemiec do Polski. Dzięki temu rodzina zmarłego nie musi się męczyć z zawiłymi niemieckimi procedurami.

Co zrobić gdy nasz bliski zmarł w Monachium?

W takim przypadku warto skontaktować się z naszą firmą Anielski Orszak i podpisać umowę, na podstawie której będziemy mieli możliwość zorganizowania usługi transportu zmarłej osoby. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu przewozu zwłok z Niemiec i znamy wszelkie procedury, które trzeba spełnić w przypadku międzynarodowego przewozu zwłok do Polski.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Nasza firma specjalizuje się w transporcie osób zmarłych zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą. Organizujemy wszystkie aspekty międzynarodowego transportu zmarłych. Podpisując z nami umowę otrzymujesz osobistego konsultanta, który z empatią i zrozumieniem zorganizuje transport zmarłego z Niemiec. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok. Oferujemy również pomoc i doradztwo w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego.

Hamburg

Berlin

Kolonia

Monachium