Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w Niemczech?

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą nas spotkać. Bez względu na to, czy jest to rodzic, partner, przyjaciel czy inna bliska nam osoba, poczucie straty i pustki jest niezwykle bolesne i trudne do zniesienia. Często towarzyszą temu uczucia żalu, smutku, bezradności oraz braku sensu życia. Przechodzenie przez ten czas może być bardzo trudne i wymagać dużo czasu oraz wsparcia ze strony najbliższych. Bardzo ważne w procesie żałoby jest też pozwolenie sobie na odczuwanie emocji, niebagatelizowanie własnych uczuć i rozmowa z kimś, kto nas zrozumie. Czasem potrzeba też profesjonalnej pomocy psychologicznej, aby przejść przez ten trudny okres.

Zasiłek pogrzebowy – czym jest?

Zasiłek pogrzebowy to jedno z przysługujących świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe, które przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, aby pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany z funduszu ubezpieczeń społecznych w momencie zgłoszenia zgonu wójtu, burmistrza lub prezydenta miasta. Kwota zasiłku uległa zmianie od stycznia 2021 r., i wynosi obecnie 6.286 zł. Zasiłek ten nie zależy od emeryturach i rentach, a osoba prawo do niego mająca nie musi mieć ubezpieczenia. Jednakże, w przypadku gdy po śmierci zmarłego okaże się, że zasiłek przysługuje mu z tytułu ubezpieczenia, zostanie on wypłacony z polisy.

Nie masz głowy do całej organizacji?

Spędź ten czas z rodziną a my zajmiemy sie wszystkimi formalnościami oraz organizacją transportu w wybrane przez Ciebie miejsce!

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pogrzebu zmarłego członka rodziny lub osoby pozostającej pod jej utrzymaniem. Świadczenie to pobiera się z Urzędu ZUS po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających koszty związane z pogrzebem. Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie, która opłaciła pogrzeb, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia zmarłego. W przypadku, gdy zmarła osoba pobierała zasiłek, wówczas zasiłek pogrzebowy również przysługuje z ZUS. W pierwszej kolejności zasiłek taki otrzymuje osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy stanowi wsparcie finansowe dla rodzin, które w trudnych sytuacjach stają przed kosztami związanymi z pochówkiem zmarłych bliskich.

Zasiłek pogrzebowy w Niemczech

W Niemczech zasiłek pogrzebowy nie istnieje, co oznacza, że państwo nie zapewnia finansowej pomocy osobom, które poniosły koszty związane z organizacją pogrzebu. W takiej sytuacji to rodzina zmarłego lub osoby bliskie muszą pokryć wszystkie związane z ceremonią koszty. Z tego powodu niemieckie firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom dodatkowe produkty, jak ubezpieczenie na życie, które pozwala na zebranie funduszy na pokrycie kosztów pogrzebu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pogrzeb w Niemczech zwykle jest kosztowną usługą. Mimo że brak zasiłku pogrzebowego może wydawać się utrudnieniem, to warto jednak skorzystać z oferty ubezpieczycieli, aby nie obciążać finansowo bliskich w trudnym dla nich czasie.