Karta zgonu – czym jest i jaki ma cel?

Karta zgonu jest czymś zupełnie innym niż aktu zgonu i chociaż nie powinny, to te dwa dokumenty są bardzo często mylone. To oficjalny dokument, który potwierdza fakt śmierci danej osoby, wystawiany zazwyczaj przez lekarza, niekiedy przez ratownika medycznego lub koronera. Na czym więc polegają różnice pomiędzy tymi dwoma dokumentami oraz jak długo trwa i ile kosztuje uzyskanie karty zgonu. Odpowiadamy!

Co to jest karta zgonu?

Karta zawiera informacje o zmarłym, takie jak imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz datę i miejsce zgonu, przyczynę zgonu lub wykluczenie wystąpienia zgonu z przyczyny choroby zakaźnej. Karta zgonu może być potrzebna do niektórych formalności, takich jak załatwienie spadku czy ubezpieczenia. W Polsce obowiązek zgłoszenia zgonu spoczywa na osobie, która jest bliska zmarłemu, takiej jak małżonek, dziecko czy rodzice, jednak istnieje też możliwość zgłoszenia przez pracodawcę, współlokatora lub po prostu przyjaciela. Zgłoszenie zgonu dokonywane jest z reguły w najbliższym urzędzie stanu cywilnego w miejscowości, w której zdarzenie miało miejsce. Również w przypadku śmierci dziecka, karta zgonu jest wymagana. Karta zgonu jest ważnym dokumentem i może zostać przetłumaczona na język obcy w celu załatwienia formalności za granicą. 

Nie masz głowy do całej organizacji?

Spędź ten czas z rodziną a my zajmiemy sie wszystkimi formalnościami oraz organizacją transportu w wybrane przez Ciebie miejsce!

Karta zgonu a akt zgonu – różnice

Karta zgonu oraz akt zgonu to dwa dokumenty wydawane po śmierci osoby. Karta zgonu to dokument wystawiany przez lekarza potwierdzający fakt zgonu oraz okoliczności z nim związane. W przypadku śmierci w szpitalu dokument ten wystawi nam szpital. Zawiera ona takie informacje jak imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce zgonu oraz przyczynę śmierci. Karta zgonu jest niezbędna do przeprowadzenia pogrzebu oraz załatwienia formalności po śmierci. Natomiast akt zgonu to dokument urzędowy, którego wystawienia dokonuje urząd stanu cywilnego na podstawie karty zgonu. Akt zgonu zawiera takie informacje jak numer aktu, imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce zgonu, w niektórych krajach przyczynę śmierci (ale nie w Polsce) oraz dane osoby zgłaszającej zgon. Różnica między kartą zgonu a aktem zgonu polega na tym, że aby uzyskać akt zgonu, należy wcześniej zarejestrować zgon w USC, czyli w systemie. Od tego czasu osoba zmarła figuruje w każdym urzędowym systemie jako rzeczywiście zmarła, podczas gdy po uzyskaniu karty zgonu, żadne dane nie są przekazywane do jakiejkolwiek ewidencji.

Jak uzyskać kartę zgonu?

Aby uzyskać kartę zgonu, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z lekarzem, który udzielał pacjentowi świadczeń medycznych w przypadku zgonu w domu. W większości przypadków jest to lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie on wystawi kartę zgonu, zawierającą niezbędne informacje dotyczące miejsca, godziny i przyczyny śmierci.

Natomiast w przypadku zgonu w szpitalu, karta zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok będzie dostępna do odbioru w samym szpitalu. Należy udać się do odpowiedniego działu administracyjnego, aby odebrać te dokumenty.

W sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub innych tragicznych okoliczności, karta zgonu zazwyczaj jest dostępna w Zakładzie Medycyny Sądowej. W takim przypadku konieczne jest posiadanie zezwolenia na wydanie zwłok, które jest wydane przez prokuraturę. Po okazaniu tego zezwolenia, można otrzymać kartę zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Po uzyskaniu karty zgonu, ważne jest wykonanie kilku kopii tego dokumentu. Jest to konieczne, ponieważ karta zgonu będzie wymagana do przeprowadzenia różnych formalności związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Skserowanie karty zgonu w kilku egzemplarzach zapewni nam dostęp do niezbędnych dokumentów w przypadku załatwiania wszelkich spraw związanych ze zgonem, takich jak zgłaszanie ubezpieczenia, uregulowanie spraw związanych z majątkiem czy organizacja ceremonii pogrzebowej. W większości przypadków wydawany jest tylko jeden egzemplarz karty zgonu, który później zabierany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, dlatego warto zrobić więcej kopii.

Jak długo trwa uzyskanie karty zgonu?

Gdy dochodzi do zgonu w miejscu zamieszkania, odpowiedzialność za wystawienie karty zgonu spoczywa na lekarzu, który został powiadomiony przez rodzinę i potwierdził zgon. W takim przypadku lekarz powinien niezwłocznie przekazać kartę zgonu rodzinie. Jeżeli natomiast zgon nastąpił w szpitalu, możliwe jest odebranie karty zgonu bezpośrednio w placówce szpitalnej. Ważne jest, aby w obu sytuacjach skonsultować się z odpowiednimi służbami medycznymi w celu uzyskania niezbędnych informacji i instrukcji dotyczących procedur związanych z uzyskaniem karty zgonu. Proces uzyskania karty zgonu trwa zazwyczaj jeden dzień. Wyjątek stanowi, kiedy zgon nastąpił w wyniku wypadku lub morderstwa, wtedy karta zgonu może zostać wydana dopiero po zakończeniu czynności medycznych lub prokuratorskich.

Ile kosztuje uzyskanie karty zgonu?

Koszt uzyskania karty zgonu w Polsce jest bezpłatny. Wystarczy wykonać czynności, które opisaliśmy już powyżej. należy pamiętać, że obecny wzór karty zgonu jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie karty zgonu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1448) i jest on zgodny ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia.