Organizacja pogrzebu – o czym należy pamiętać?

Organizacja pogrzebu jest zadaniem, które wymaga dużej odpowiedzialności i siły, zwłaszcza jeżeli organizacji pogrzebu dokonuje bliska osoba zmarłego. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że przygotowania do ceremonii pogrzebowej mogą zająć trochę czasu i warto zacząć je jak najwcześniej. Ważny będzie wybór kościoła, w którym odbędzie się nabożeństwo, rodzaj trumny czy oprawa muzyczna nabożeństwa. Poza tym należy zająć się formalnościami związanymi z pochówkiem, jak wyrobienie aktu zgonu. Organizacja pogrzebu nie jest łatwym zadaniem, ale dobrze wykonana daje rodzinie poczucie, że ostatnie pożegnanie było godne i dostojne. 

Ile trwa organizacja pogrzebu?

Organizacja pogrzebu zależy od wielu czynników, np. terminu, rodzaju pogrzebu oraz oczekiwań rodziny i bliskich zmarłego. Może to trwać od kilku do nawet kilkunastu dni, szczególnie jeśli wymaga to dodatkowych formalności i zgody z obowiązującymi przepisami. Pierwszym krokiem w organizacji pogrzebu jest skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym, który pomoże w wyborze kwestii takich jak ceremonia pogrzebowa, kremacja czy pochówek. Wspólnie ustala się datę i miejsce pogrzebu, a także wybiera się kwiaty, trumnę, nagrobek i inne elementy, w zależności od indywidualnych preferencji rodziny. W ramach organizacji trzeba także poinformować krewnych i przyjaciół zmarłego o datach pogrzebu i uroczystościach towarzyszących. Na pewno jest to trudny czas dla rodziny, ale zakład pogrzebowy służy pomocą i radą, by zorganizować odpowiednie pożegnanie dla ich bliskiego. 

Nie masz głowy do całej organizacji?

Spędź ten czas z rodziną a my zajmiemy sie wszystkimi formalnościami oraz organizacją transportu w wybrane przez Ciebie miejsce!

Od czego zacząć załatwianie pogrzebu?

Planowanie pogrzebu to trudny czas dla każdego, ale istnieją sposoby, które pomogą zminimalizować stres. Najpierw należy skonsultować się z domem pogrzebowym lub cmentarzem, aby uzyskać zezwolenie na pochowanie. Ustalenie daty i godziny ceremonii również jest ważne, aby zaprosić rodzinę i przyjaciół z wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że każde pogrzebowe procedury będą kosztować, dlatego ważne jest ustalenie budżetu. Rodzina może skontaktować się z lokalnymi firmami pogrzebowymi, aby omówić usługi, takie jak transport trumny, przenoszenie trumny, wynajęcie sali pożegnań i catering. Jeśli zmarły miał ubezpieczenie na życie, należy skontaktować się z jego ubezpieczycielem, aby ustalić, jakie środki finansowe są dostępne. Pamiętaj, aby zastanowić się również nad zakupieniem kwiatów i wybraniem kogoś do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej. 

Akt zgonu – zgłoszenie w USC

Akt zgonu jest dokumentem potwierdzającym fakt śmierci danej osoby. Aby zarejestrować zgon należy zgłosić się z kartą zgonu do USC i wypełnić odpowiedni formularz. Cała procedura nie jest skomplikowana i powinna zająć maksymalnie do 30 minut. Następnie pozostanie oczekiwać na akt zgonu, który zostanie wydany przez USC w zależności od placówki w czasie od ok. tygodnia do miesiąca. Akt zgonu zawiera ważne informacje na temat osoby zmarłej, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia itp. Akt zgonu jest ważnym dokumentem i jest wymagany w celu przeprowadzenia spraw formalnych, takich jak zamknięcie spadku, uzyskanie ubezpieczenia na życie itp. Dlatego bardzo ważne jest, aby zgłoszenie zgonu zostało dokonane w USC w terminie możliwie jak najszybszym.

Pogrzeb – ile kosztuje? Zasiłek pogrzebowy

Organizacja pogrzebu to kosztowna sprawa. Średnie ceny pogrzebów wahają się w Polsce od 5 do 10 tysięcy złotych. Oczywiście, w zależności od wybranej formy pochówku oraz usług pogrzebowych, koszty mogą się znacznie zwiększyć. Z uwagi na to, że organizacja pogrzebu to ciężki temat, warto starać się o uzyskanie zasiłku pogrzebowego, który jest świadczeniem z pomocy społecznej, udzielanym przez ZUS lub KRUS. Świadczenie to przysługuje osobie, która poniosła koszty związane z pochówkiem zmarłego dziecka, małżonka, rodzica lub rodzeństwa. Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie do 4000 złotych. Jest to jednak świadczenie jednorazowe, które nie jest w stanie pokryć całych kosztów związanych z organizacją pogrzebu, ale na pewno w jakimś stopniu pomoże w trwającej chwili bólu i żałoby. 

Formy pochówku – to rodzina decyduje

W Polsce wybór formy pochówku jest kwestią, o której decyduje rodzina zmarłego. Zazwyczaj pojawiają się dwie główne opcje – tradycyjny pochówek lub kremacja. Wybór zależy od przekonań, finansów oraz praktycznych kwestii organizacyjnych. Tradycyjny pochówek wymaga zakupu miejsca na cmentarzu oraz grobu, zaś kremacja może być alternatywą, zwłaszcza jeśli zmarły wyraził taką wolę lub gdy nie ma możliwości zakupienia grobu lub miejsca na cmentarzu. W Polsce istnieje także możliwość pochówku urny z prochami zmarłego w grobie ziemnym. Warto pamiętać, że wybór formy pochówku nie jest łatwą decyzją i powinien być dokładnie przemyślany, aby wszystko odbyło się zgodnie z wolą zmarłego. Należy także zwrócić uwagę, jeśli osoba zmarła za granicą i ma zostać przewieziona do kraju, w którym dokona się pochówku. Wtedy idealnie sprawdzą się firmy takie jak – sprowadzenie-zwlok-z-niemiec.pl . To także ważna i często pomijana kwestia a z pewnością ma wpływ na decyzję rodziny o pogrzebie.