Śmierć w pracy za granicą – co zrobić?

Wypadek śmiertelny przy pracy to dramatyczna sytuacja, ponieważ zwykle spotyka on młodych ludzi, którzy zostawiają za sobą rodzinę i znajomych. Wypadek śmiertelny zagranicą zwiększa trudność w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia i uzyskaniu odszkodowania dla ofiar i ich rodzin. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co zrobić w przypadku śmierci w pracy za granicą, to sprawdź w treści artykułu.

Co zrobić, gdy miał miejsce wypadek śmiertelny w pracy za granicą?

W przypadku wypadku śmiertelnego w pracy za granicą należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub urzędnikami konsularnymi kraju, których ofiara była obywatelem. W pierwszej kolejności należy także powiadomić pracodawcę o zaistniałym zdarzeniu i zasięgnąć informacji na temat ubezpieczenia, które powinno być zawarte w umowie o pracę. Przydatne może okazać się również skorzystanie z pomocy polskiej ambasady lub konsulatu, które są gotowe udzielić informacji oraz pomocy w realizacji formalności związanych ze sprowadzeniem szczątków zmarłego do kraju. Warto pamiętać, że w każdym kraju obowiązują nieco inne procedury, dlatego najlepiej jest poszukać informacji na temat konkretnego państwa i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Zdarzenie takie jest zawsze niezwykle trudne dla bliskich zmarłego, dlatego też warto zadbać o ich wsparcie psychologiczne i przede wszystkim o należytą opiekę nad pozostawionymi osobami zmarłego, które będą wymagały pomocy i wsparcia.

Nie masz głowy do całej organizacji?

Spędź ten czas z rodziną a my zajmiemy sie wszystkimi formalnościami oraz organizacją transportu w wybrane przez Ciebie miejsce!

Kto możne ubiegać się o odszkodowanie za wypadek śmiertelny za granicą?

Osoby, które mogą ubiegać się o odszkodowanie za śmiertelny wypadek przy pracy za granicą, to najczęściej najbliższa rodzina zmarłego. Zatem dotyczy to zwykle małżonka, dzieci, rodziców oraz rodzeństwa. Jednakże, w zależności od kraju prawo dotyczące ubiegania się o odszkodowanie może się różnić, dlatego warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym doszło do wypadku. W niektórych sytuacjach odszkodowanie może być wypłacone również w przypadku, gdy ofiara wypadku była rezydentem innego kraju, a następnie doznała obrażeń lub zginęła w wyniku wypadku na terenie innego państwa. Tego typu sytuacje bywają skomplikowane, w związku z czym warto pytania i wszelkie wątpliwości skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z wypadkami za granicą. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie roszczenia najprawdopodobniej zostaną uznane za bezzasadne, i rodzinie nie będzie przysługiwało odszkodowanie, gdy wypadek w pracy nastąpił z uwagi na rażące zaniedbanie pracownika.

W jaki sposób zwrócić się po odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

W przypadku śmierci bliskiej osoby z powodu nieumyślnego działania osoby trzeciej, należy skierować żądanie odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy. Można to zrobić na piśmie, w formie listu poleconego lub nawet e-mailowo, podając dokładne okoliczności zdarzenia oraz uzasadnienie żądania rekompensaty. W razie potrzeby warto załączyć dokumenty, które potwierdzą zgon osoby bliskiej oraz odbiciem się tego na sytuacji finansowej rodziny. W przypadku braku ubezpieczenia sprawcy lub w przypadku, gdy osoba odpowiedzialna za śmierć bliskiej osoby odmawia wypłacenia odszkodowania, dobrym sposobem może być skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach. Świadczenie to w takich przypadkach służy do tego, aby zadośćuczynić stratom zarówno materialnym jak i niematerialnym. Utrata kochanej osoby potrafi być ogromnym ciosem w duszę. Takie odszkodowanie może pokryć koszty leczenia u specjalisty. Pamiętajmy, że zwrócenie się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby jest trudnym procesem, dlatego warto szukać wsparcia u specjalistów, którzy pomogą w uzyskaniu należnej rekompensaty.

Czy pracodawca jest zobowiązany do sprowadzenia ciała swojego pracownika do kraju na swój koszt?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 25 września 2013 roku, jeśli śmierć pracownika odbyła się w trakcie zagranicznej delegacji to na zleceniodawcy zmarłego leży obowiązek pokrycia wszystkich kosztów transportu ciała do kraju. Niestety nie jest to równoznaczne z obowiązkiem zorganizowania transportu zwłok lub pochówku takiego pracownika. W takim przypadku to właśnie rodzina w porozumieniu z pracodawcą powinna ustalić wszystkie kwestie logistyczne. W przypadku, gdy pracownik nie przebywał za granicą w celach służbowych, pracodawca nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów. W takiej sytuacji wszystkie koszty związane z transportem zwłok musi ponieść rodzina zmarłego. Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. Dlatego też, w momencie wyjazdu pracownika za granicę na zlecenie firmy, pracodawca powinien zadbać o odpowiednie warunki, takie jak ubezpieczenie pracownika, zapewnienie mu bezpiecznych narzędzi pracy oraz stanowiska odpowiedniego dla jego kwalifikacji i umiejętności.